W jaką dokumentację powinien być zaopatrzony wózek widłowy? 

Wózki widłowe są niezbędne do pracy na wielu halach produkcyjnych, w magazynach czy innych przedsiębiorstwach. Z uwagi na dużą odpowiedzialność, która związana jest z obsługą takiego urządzenia, niezbędne jest, aby operator wózka widłowego miał do tego odpowiednie uprawnienia oraz obsługiwał wózek zgodnie z zaleceniami producenta. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na inwestycję w wózki widłowe, muszą pamiętać, że są zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji urządzenia. W jaką dokumentację właściciele firm muszą zaopatrzyć wózki widłowe?

Rejestracja wózka widłowego i DTR

Każdy wózek widłowy wymaga zarejestrowania. W tym celu należy udać się do Urzędu Dozoru Technicznego. W innym przypadku nie może być on użytkowany czynnie na terenie przedsiębiorstwa. Konieczne jest, by UDT dopuścił wózek widłowy do eksploatacji. Właśnie dlatego po zakupie wózka widłowego należy złożyć wniosek do UDT o zarejestrowanie urządzenia. W tym celu niezbędne jest podanie danych osoby zgłaszającej oraz danych urządzenia.

Niezbędne jest również, aby do wniosku dołączyć certyfikat pochodzenia wózka, dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej (w przypadku nowego pojazdu), Dokumentację Techniczno-Ruchową wózka, schemat układu hydraulicznego i elektrycznego i kopię protokołu i decyzji o dopuszczeniu do rejestracji. Następnym krokiem jest wykonanie badania technicznego wózka widłowego, które ma potwierdzić jego stan i zgodność z tym, co zostało zawarte w dokumentacji. Wspomniany DTR jest dokumentacją techniczno-ruchową wózka, które stanowi niezbędne źródło informacji na temat pojazdu, który jest eksploatowany i powinna ona zostać przekazana w momencie zakupu pojazdu.

Dziennik konserwacji wózka i książka eksploatacji

Właściciel wózka widłowego zobowiązany jest również do prowadzenia dziennika konserwacji wózka widłowego. W dokumencie muszą być odnotowane przeglądy i każdy serwis wózka widłowego. Warto wspomnieć, że UTD co roku sprawdza zawartość i aktualność zapisów, które znajdują się w dzienniku konserwacji wózka widłowego.

Kolejnym dokumentem, w który powinien być zaopatrzony wózek widłowy, jest książka eksploatacji. Jest ona podstawowym dokumentem, który zostaje wydany właścicielowi po dopuszczeniu pojazdu do eksploatacji przez UDT. W książce eksploatacji znajduje się dokumentacja, która dotyczy protokołów badań czy informacji technicznych dotyczących wózka widłowego.

Facebook