Dziennik eksploatacji wózka

Eksploatacja wózków widłowych wydaje się z założenia prostą sprawą. Wystarczy go uruchomić i rozpocząć pracę, prawda? Nie do końca. Każdy operator powinien prowadzić codzienną książkę eksploatacji maszyny (inaczej dziennik eksploatacji wózka widłowego). Jej rzetelne uzupełnianie pozwala na zachowaniu porządku w dokumentacji i łatwe odnalezienie momentu, w którym sprzęt zaczął sprawiać problemy.

Co należy wpisywać w książkę eksploatacji wózka widłowego?

Pierwszym punktem w książce codziennej eksploatacji wózka widłowego są dane techniczne maszyny. Należy w nim uzupełnić informacje dotyczące wózka, w tym markę, typ wózka, nr seryjny, rok produkcji, udźwig, wysokość podnoszenia, masę oraz nr ewidencyjny. Pozwala to na szybkie zidentyfikowanie maszyny, której dotyczy dokument.

Następnym punktem tego dokumentu informacje dotyczące codziennej pracy na wózku widłowym. Tu w tym miejscu należy uzupełnić datę i godzinę rozpoczęcia pracy, imię i nazwisko operatora, stan licznika. W tej części występuje rubryka z uwagami na temat stanu technicznego wózka widłowego i jego pracy, wraz z miejscem na uwagi dla zmiennika czy serwisu. Te informacje pozwalaj na śledzenie pracy i stanu maszyny, co ułatwia późniejsze prace konserwatorskie czy naprawcze.

Ostatnia strona przeznaczona jest dla serwisu wózków widłowych. Znajduje się tu miejsce na imię, nazwisko i nr uprawnień serwisanta, adnotacje jego lub konserwatora dotyczącego przeglądu bądź napraw data następnego przewidzianego przeglądu.

Facebook