DTR wózka widłowego

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, inaczej DTR wózka widłowego, jest dokumentem dołączanym do każdego sprzedawanego urządzenia. Jego istnienie pozwala na szybką identyfikację oraz zapoznanie się z danymi technicznymi, lecz w niektórych wypadkach nie to jest najważniejsze. Bez niego nie jest możliwa rejestracja wózka widłowego, co z kolei uniemożliwia jego legalne wykorzystanie.

Konsekwencje braku DTR wózka widłowego są różne. Obok łatwych do przewidzenia kar finansowych nakładanych przez UDT, istnieją mniej oczywiste sprawy, związane z brakiem pewnych danych na temat maszyny, które znajdują się w tej Dokumentacji.

Co zawiera DTR

W DTR znajdują się informacje na temat konkretnego modelu wózka widłowego, do którego został wydany. By dokument ten był prawidłowy i pełny, muszą być w nim uwzględnione takie dane jak:

  • parametry techniczne pojazdu, w tym waga, wymiary i przyczepność,
  • udźwig i wysięg wózka widłowego,
  • rysunek zestawieniowy maszyny,
  • schemat układów wózka – elektrycznego, hydraulicznego i pneumatycznego,
  • szczegółowy opis poszczególnych podzespołów i elementów pojazdu,
  • instrukcję obsługi wózka widłowego,
  • inne informacje niezbędne do prawidłowej konserwacji maszyny.

DTR a bezpieczeństwo pracy

Obok wspomnianej wcześniej łatwej identyfikacji i uniknięciu dotkliwych kar, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wózków widłowych jest cennym źródłem informacji dla operatorów i konserwatorów sprzętu. Dzięki temu podczas pracy nie trzeba zgadywać, jak wózek zachowa się w danej sytuacji przy zadanym obciążeniu. Nie ma także potrzeby szacowania momentu wywrotu czy przyczepności, co wymiernie wpływa na komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Z tego powodu każde urządzenie, które trafia w ręce naszych klientów w związku z podpisaniem umowy wynajmu wózków widłowych czy sprzedaży posiada DTR.

Facebook