Jakim kontrolom podlegają wózki widłowe?

Wózek widłowy pod pewnymi względami przypomina bolid Formuły 1: intensywnie pracuje na małej przestrzeni i poddawany jest dużym obciążeniom. Wprawdzie do pit-stopu nie musi zjeżdżać tak często, jak samochody wyścigowe, ale ze względów bezpieczeństwa jego stan techniczny musi być regularnie i dokładnie badany.

Na czym polegają przeglądy wózków widłowych?

Możemy wyróżnić trzy rodzaje przeglądów. Pierwszym z nich jest codzienne sprawdzanie stanu pojazdu przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy przez operatora wózka widłowego. Pozwala to wykryć ewentualne nieprawidłowości i zapobiec niebezpieczeństwu w miejscu pracy. Każdy pojazd musi posiadać „Książkę eksploatacyjną”, w której operator dokumentuje codzienne przeglądy.

Kolejną grupą są przeglądy techniczne, określane też jako konserwatorskie. Mogą je przeprowadzać wyłącznie konserwatorzy, czyli osoby z uprawnieniami i odpowiednimi kwalifikacjami. Cykliczność przeglądów pozwala wykryć i usunąć wszelkie nieprawidłowości w działaniu wózka widłowego. W ich trakcie sprawdzane są m.in.

  • działanie układu hamulcowego, kierowniczego i hydraulicznego,
  • zużycie opon,
  • stan wideł i łańcuchów,
  • oświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa,
  • oznakowanie pojazdu,
  • mocowanie fotela i pasów bezpieczeństwa.

Przeglądy okresowe wózków widłowych wykonuje pracownik Urzędu Dozoru Technicznego. Kontroler sprawdza stan techniczny pojazdu, ale też jego dokumentację. Wykrycie niesprawności lub ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa może skutkować wyłączeniem wózka z eksploatacji.

Jak często przeprowadzać przeglądy i konserwację wózków widłowych?

Przeglądy codzienne zgodnie z nazwą należy wykonywać przed rozpoczęciem i zakończeniem pracy. Częstotliwość wykonywania przeglądów konserwatorskich określają wytyczne producenta. Można je znaleźć w DTR, czyli dokumentacji techniczno-ruchowej wózka widłowego. Jeżeli producent nie podał dokładnych zaleceń, to przeglądy konserwatorskie należy wykonywać:

  • co 30 dni – w przypadku wózków z pełnym dozorem technicznym,
  • co 60 dni – w przypadku wózków o dozorze ograniczonym.

Przeglądy okresowe pojazdów objętych pełnym dozorem wykonuje się co roku. Wózki o dozorze ograniczonym nie wymagają przeglądów okresowych. W ich przypadku należy co dwa lata przeprowadzić badania doraźne.

Facebook