Jak przebiega proces rejestracji wózka widłowego?

Wózki widłowe są wykorzystywane do przenoszenia ładunków o dużej masie, co wiąże się z pewnym ryzykiem nieszczęśliwego wypadku. Dla zmniejszenia prawdopodobieństwa takich zdarzeń wózki muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i poddawane regularnym przeglądom. Spełnianie przez nie wszystkich wymagań ma zapewnić objęcie ich nadzorem ze strony Urzędu Dozoru Technicznego. Wśród nich znajduje się m.in. zgłoszenie wózka do UDT, tzw. rejestracja. Przekonajmy się, jak wygląda ta procedura i co się z nią wiąże.

Co jest potrzebne przy rejestracji wózka widłowego?

Każdy zakupiony wózek widłowy podlega obowiązkowi zgłoszenia do UDT, niezależnie od tego, czy w grę wchodzi urządzenie nowe, czy używane. W celu zarejestrowania wózka należy wypełnić stosowny wniosek oraz załączyć do niego niezbędną dokumentację. Będzie to DTR urządzenia, czyli dokumentacja techniczno-ruchowa wraz z danymi technicznymi urządzenia. Potrzebne będą także schematy układu hydraulicznego i elektrycznego, jak również certyfikat pochodzenia. W przypadku urządzeń nowych konieczne będą dokumenty rejestracyjne, a przy używanych poprzednie dopuszczenie do użytkowania.

Jaka jest procedura rejestracji?

Po złożeniu dokumentów UDT rozpoczyna proces rejestracji wózka. Wymaga on weryfikacji danych, które znalazły się w zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Nowe wózki są sprawdzane pod kątem zgodności oznaczeń znajdujących się na tabliczkach znamionowych z podanymi informacjami. Wózki używane przechodzą szczegółowy przegląd, podczas którego kontroluje się funkcjonowanie najważniejszych układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo eksploatacji. Zakres badania obejmuje ogumienie, mechanizm podnoszenia, hamulce i układ kierowniczy, układ hydrauliczny, a także stan oświetlenia i zabezpieczeń. Po pomyślnym przejściu całego procesu UDT wydaje decyzję dopuszczającą wózek do użytkowania. Dla zarejestrowanych wózków prowadzona jest książka eksploatacji i konserwacji wózka, gdzie dokonuje się wpisów na temat prowadzonych czynności serwisowo-sprawdzających oraz przeglądów.

Facebook