Jak dbać o stan techniczny wozków widłowych?

Dbanie o prawidłowy stan techniczny pojazdu, jakim jest wózek widłowy, jest bardzo istotnym elementem jego codziennej eksploatacji. Regularne doglądanie stopnia zużycia jego podstawowych części znacznie przyczynia się do przedłużenia ich żywotności, a także bezpieczeństwa operatora i osób w otoczeniu pojazdu. Częstotliwość wykonywania prac konserwacyjnych określa producent maszyny. Jeśli nie ma ich w instrukcji, to należy przeprowadzać je co 30 dni lub 60 dni w przypadku urządzeń objętych ograniczonym dozorem. Dodatkowo warto mieć na uwadze obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890). Między innymi kładzie on nacisk na prowadzenie dziennika eksploatacji wózka widłowego, w którym zawarte będą wszystkie informacje dotyczące wykonanych przeglądów, napraw i modernizacji.

Co należy sprawdzać w wózku widłowym?

Przed przystąpieniem do prac związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego warto zadbać o swoje miejsce pracy i wyczyścić pojazd. Dobrze jest zacząć od sprawdzenia poprawności działania silnika, akumulatora lub też prostownika, jeśli korzystacie z wózka elektrycznego. Są to jedne z najważniejszych elementów pojazdu, dzięki którym może on spełniać swoje zadania. Ponadto wymiana tych podzespołów należy do najbardziej kosztownych. Kolejnym istotnym elementem, który należy sprawdzić, a który często jest pomijany to opony i gąsienice. Bez sprawnego ogumienia wózek będzie nieprzydatny. Sprawdzanie masztu i wideł w tym dokręcanie nakrętek, śrub lub sprawdzanie naciągu łańcucha znacząco przełoży się na bezpieczeństwo pracy. Koniecznie jest również sprawdzanie stanu podwozia, układu hydraulicznego i hamulcowego. Zaniedbanie tych części może doprowadzić do stworzenia dużego zagrożenia. Ostatnimi elementami są te, które zapewniają bezpieczeństwo operatorowi i osobom w jego otoczeniu. Należy sprawdzać oświetlenie i pasy bezpieczeństwa. Nie można przy tym zapomnieć o zbadaniu widoczności etykiet, a także stanu powłoki lakierniczej, która zapewnia dobrą widoczność w trakcie pracy, ale również odporność na warunki atmosferyczne.

Kto może dokonywać konserwacji wózka widłowego?

Konserwacja wózka widłowego to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego może ono być powierzone jedynie osobie, która posiada uprawnienia nadawane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Pracownicy naszego zespołu posiadają nie tylko niezbędny certyfikat, ale także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac naprawczych przy tego typu pojazdach. Dla naszych klientów wykonujemy nie tylko konserwację wózków widłowych ale, również pełen serwis lub przygotowanie do przeglądu. Powierzając nam wykonanie takich zadań, zyskują Państwo gwarancję bezpieczeństwa.

Facebook