Co grozi za użytkowanie wózka widłowego bez ważnego badania UDT?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, urządzenia transportu bliskiego, w tym wózki widłowe podlegają dozorowi. Ich użytkowanie możliwe jest na postawie uzyskanych badań oraz rejestracji urządzenia. Bez ich wykonania wózek nie powinien być użytkowany, za co grożą surowe kary.

Korzystanie z wózka widłowego

Wózki widłowe to najczęściej wykorzystywane urządzenia transportu bliższego spotykane na halach produkcyjnych, w magazynach, a nawet na budowach. Służą do przenoszenia towarów na bliskie odległości, a kierowanie wózkiem widłowym wymaga posiadania uprawnień. Same urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają obowiązkowi rejestracji i poddawane są cyklicznym badaniom. Przed dopuszczeniem do funkcjonowania wózek musi zostać zarejestrowany i przejść badania potwierdzające sprawność urządzenia. W czasie eksploatacji niezbędne jest przeprowadzanie konserwacji, która zapewni bezawaryjne funkcjonowanie urządzenia. Użytkowania wózka bez ważnego badania grozi otrzymaniem przez właściciela kary pieniężnej.

Kary za brak rejestracji wózka widłowego

Wykrycie nieprawidłowości takich jak brak rejestracji wózka widłowego grozi koniecznością zapłaty mandatu. Jego wysokość nie jest ściśle określona w taryfikatorze mandatów. Brak rejestracji urządzenie jest równoznaczny z brakiem badań technicznych wózka i decyzji o dopuszczeniu do jego użytkowania. Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy niespełnienie formalności oraz korzystanie z niezarejestrowanego sprzętu, który jest jednocześnie niedopuszczony do użytkowania może grozić karą utraty wolności. Duże trudności, zakończone wymierzeniem kary przez sąd mogą nastąpić w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku przy pracy, a wózek widłowy nie będzie posiadać  wymaganych dokumentów.

Facebook